Sign my
GuestBook

NS3300

Introduction

NS class 3300

 

NS 3300

The 3300 was a class of goods steam locomotives of the Dutch Railways (NS) and its predecessor Dutch Iron Railway Company (HSM). Following the basic design of the earlier 601-647 with a 0-6-0 arrangement dating from 1895-1907, the HSM ordered fifteen similar locomotives at Werkspoor but now superheated. This was the first class of the HSM to have such a novelty. The engines were supplied in the years 1912-1915. The engines performed well. After the merger into NS the class was numbered 3301-3315 in 1921.

 

 

De serie NS 3300 was een serie goederenstoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en diens voorganger Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM). In navolging van de goederenlocomotieven HSM 601-647 met drie gekoppelde assen uit de jaren 1895-1907 bestelde de HSM bij Werkspoor een vijftiental gelijksoortige goederenlocomotieven, nu met oververhitter. Dit was de eerste serie met zo'n noviteit. Deze werden in de jaren 1912-1915 geleverd. De locomotieven voldeden uitstekend. Bij de samenvoeging van het materieelpark van de HSM en de SS in 1921 kregen de locomotieven van deze serie de NS-nummers 3301-3315.

 


 

No 3305 in Roosendaal, around 1930.

Photo F. Moore, collection Nico Spilt.

With kind permission from Nico Spilt.

 

Loc 3305. Roosendaal, omstreeks 1930.

Foto F. Moore, collectie Nico Spilt.
Met vriendelijke toestemming van Nico Spilt.

The class spent most of its working life in the Rotterdam Fijenoord depot. They were nicknamed "elephants"   De serie heeft het merendeel van zijn jaren dienst gedaan vanuit het depot Rotterdam Fijenoord. Ze werden door het personeel "olifanten" genoemd.

During WWII eight engines were sent to Germany of which 3311 never returned. It was sighted in Rostock in 1946 and was scrapped in 1950. The loco was removed from the books in 1950. Three engines were scrapped in 1947 due to extensive war damage. The remaining examples were decommisioned between 1947 and 1952 and scrapped before 1954. None made it into preservation.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden acht machines naar Duitsland weggevoerd, de 3311 kwam nooit meer terug. Hij stond in 1946 in Rostock en werd in 1950 gesloopt. Drie machines werden in 1947 vanwege oorlogsschade gesloopt.

In 1950 werd deze loc administratief afgevoerd. De overige werden tussen 1947 en 1952 buiten dienst gesteld en tot en met 1954 voor sloop aangewezen. Geen enkel exemplaar is bewaard gebleven.

     
Key data   Belangrijkste gegevens
Grate area : 2.04 m2   Roosteropp. : 2,04 m2
Total heated area : 76 m2   Totaal verwarmd opp. : 76 m2
Boiler pressure : 10.5 bar   Keteldruk : 10,5 bar
Cylinder diameter : 500 mm   Cylinder diameter : 500 mm
Water : 12.7 m3   Water : 12,7 m3
Coal : 3 tons   Kolen : 3 ton
Axle load : 16.1 tons   Asdruk : 16,1 ton
Weight loco and tender, operational : 80.9 tons   Totaal dienstvaardig gewicht : 80,9 ton
Length : 16,343 mm   Lengte : 16.343 mm
Top speed : 75 km/h   Hoogste snelheid : 75 km/u
Tractive effort : 7,370 kg (16,248 lbs)   Trekkracht : 7.370 kg
References Referenties
  • De locomotieven van de HIJSM, J.J. Karskens, 1947
  • De Nederlandse Stoomlocomotieven, R. Statius Muller e.a., 2005
  • Onze Nederlandse Stoomlocomotieven in woord en beeld, H. Waldorp, 1981
  • Wikipedia: NS 3300

Header logo from www.stationsweb.nl